Sumpbæver

Længde
47 – 64 cm
Vægt
5 – 10 kg
Antal unger
3 - 12
Drægtighed
125 - 140 dage
Udbredelse
Sydamerika
Levealder
10 år
Føde
Planteæder. Mest vandplanter men også bark.
(Myocastor coypus)

Udbredelse

Sumpbæveren lever i Sydamerika. Den er dog blevet indført flere steder bl.a. i U.S.A. og Japan, hvor den trives.

Habitat

Sumpbæveren lever i sumpe og langs søer og floder. Den foretrækker områder med frisk grøn plantevækst. Selvom sumpbævere foretrækker ferskvand, findes de også nogle steder ved brak- og saltvand. Den er sjældent observeret mere end 100 meter fra vand.

Levevis

Sumpbæveren er semiakvatisk, hvilket vil sige at den lever en stor del af dens liv i vandet. Den har svømmehud mellem tæerne og kan dykke under vandet i 5-7 minutter, før den igen skal op og have luft. Den er mest aktiv om natten, hvor den bruger mest tid på at finde føde. Den laver underjordiske gangsystemer på helt op til 15 meter med flere forskellige huler.

Social adfærd

Sumpbæveren er et flokdyr der lever i grupper på mellem 2 og 15 dyr. Gruppen består af beslægtede hunner med unger og en voksen han. Unge hanner kan også leve alene indtil de finder nogle hunner. Sumpbæveren bliver oftest i det samme område hele livet.

Sanser

Sumpbæveren har en god følesans, lugtesans og hørelse  

Føde

Sumpbæveren er en planteæder. Den foretrækker vandplanter og deres rødder, men spiser også bladene og barken fra forskellige træer og buske. Det sker også at de spiser snegle og muslinger.

Trusselsniveau

Sumpbæveren er på IUCNs liste som Ikke truet. Men har førhen været tæt på at uddø pga. jagt på dens pels.

Sjove fakta

Sumpbæverens dievorter sidder på siden, så ungerne kan die, mens moderen svømmer.

Sumpbævere har 3 lag hår. Grove dækhår, mellemhår og fløjlsblød underpels. De fødes også fuldt behåret.

 Sumpbæveren kan lukke læberne bagved fortænderne, så den kan gnave under vand.