Næsebjørn

Længde
75 - 130 cm (med hale)
Vægt
2 - 8 kg
Antal unger
3 - 7
Drægtighed
77 dage
Udbredelse
Syd- og Mellemamerika
Levealder
15 år
Føde
Altæder

(Nasua nasua)

 

Udbredelse

Næsebjørnen er udbred i Syd- og Mellemamerika.

Habitat

Næsebjørnen holder til i flere habitater, fra regnskov til tør buskskov – men altid i skov. Den holder dog ofte til i skovkanterne og søger ind i mellem føde i åbne områder.

Levevis. 

Hannerne lever alene eller få hanner sammen, hvorimod hunnerne danner grupper med deres unger. Der kan være helt op til 30 dyr i sådan en flok.

Selvom næsebjørne bruger det meste af deres dag nede på jorden, sover de altid i træerne. De er gode til at klatre og svømmer udmærket. 

Social adfærd

Hannerne lever det meste af året for sig selv og får kun lov til, at slutte sig til gruppen af hunner og unger i parringstiden. At hunnerne samler sig i grupper er med til at øge sikkerheden for ungerne, da der er flere øjne der kigger efter farer og flere voksne til at forsvarere ungerne.

Sanser

Næsebjørne har en meget følsom snude med en godt lugtesans. Den bruger snuden til at rode i jorden med, for at finde fødeemner.

Føde

Næsebjørnen er en altæder og roder i skovbunden efter insekter, billelarver, skolopendre, edderkopper, fugleæg og mindre gnavere. De spiser også gerne frugt eller ådsler

Trusselsniveau

IUCN har registreret næsebjørnen som - Ikke Truet.

Sjove fakta

Næsebjørnen er en vigtig frøspreder, da frøene af mange af de frugter de spiser, går hele gennem deres tarmsystem.

Deres knæ er dobbeltleddede, hvilket gør at de kan kravle ned af en træstamme med hovedet først.