Latterfugl

Længde
45 cm
Vægt
500 g
Antal unger
2 - 4
Rugetid
24 - 26 dage
Udbredelse
Australien
Levealder
25 år
Føde
Kødæder

(Dacelo novaeguineae)

Udbredelse
Latterfuglen lever i Australien. Den er i nyere tid blevet introduceret til Tasmanien og New Zealand.

Habitat
Latterfuglen foretrækker skov og typisk våd og ikke for varm skov.

Levevis
Latterfugle er territoriale og lever sammen i små grupper på 3 eller flere fugle. Dens territorialsang lyder som en højlydt menneskelatter, hvilket har givet dem deres navn. De yngler i høje træer og oftest nær vandhuller og floder.

Social adfærd
Gruppen af latterfugle består af et par og deres unger fra tidligere. De hjælper med at opfostre de nye kuld, og lærer derved hvordan det skal gøres. Det er normalt hanungerne, der bliver hos forældrene, og de hjælper også med at forsvare territoriet.

Sanser
Latterfugle har et godt syn og en god hørelse.

Føde
Latterfuglen er et rovdyr der lever af slanger, firben, orme, snegle, insekter, krebsdyr, frøer småfugle og gnavere. Deres stærke næb og nakkemuskler bruger de til at slå byttet ihjel med. De griber det simpelthen, og svinger det gentagne gange mod en gren/sten eller jorden.

Trusselsniveau
IUCN har vurderet den som ikke truet.

Sjove fakta
Latterfuglen kan høres som baggrundslyd til mange af de gamle Tarzanfilm, selvom den er fra Australien.