Lama

Længde
170 - 180 cm
Vægt
120 - 200 kg
Antal unger
1
Drægtighed
350 dage
Udbredelse
Andesbjergene, Sydamerika
Levealder
30 år
Føde
Planteæder, Urter og græsser.
(Lama glama)

Udbredelse

Lamaen findes mange steder i Andesbjergene. Den anses for at være tamformen af guanacoen. Den har været brugt som last- og trækdyr i århundrede, men bruges ikke så meget i dag, da mekaniserede køretøjer er blevet tilgængelige.

Habitat

Højland og græsstepper i mellem 2000 og 4000 meters højde.

Levevis

Lamaer er flokdyr og klassiske flugtdyr. Flokken ledes af en alfahan, der ikke nødvendigvis er den største og stærkeste, men er den, der bevarer roen på flokken. Hannerne slås indimellem om førerpositionen, men generelt er lamaer fredelige flokdyr, der bruger det meste af dagen på at græsse.

Lamaen er kendt for at spytte, hvilket de også gør, men de spytter normalt ikke efter mennesker. At spytte er en del af lamaens ”sprog”. Lamaer spytter som en advarsel eller en irettesættelse af en underordnet lama. Der er faktisk ikke tale om spyt men om maveindhold, som lamaen gylper op. ”Spyttet” er derfor ofte grønt og meget ildelugtende.

Social adfærd

De vilde lamaer, hvilket er guanacoer, lever i grupper med en dominerende han og et varierende antal hunner med unger. De bruger mest positurer som kommunikation, og kommer der lyde fra dem, er det oftest fordi de er utilfredse med et eller andet.

Sanser

Lamaer har et godt syn, god hørelse og en god lugtesans.

Føde

Lamaer spiser græs, urter, små buske og laver. De lever i tørre områder og får det meste af deres vand fra føden. Lamaer er drøvtyggere, men har som andre i kamelfamilien kun tre maver - mens andre drøvtyggere har fire.

Trusselsniveau

Da lamaen er en tamform, er den ikke på IUCNs liste. Guanacoen er listet som ikke truet.

Sjove fakta

Lamaer parrer sig ved at hunnen ligger ned, hvilket er usædvanligt.

Som lastdyr kan lamaen bære over 60 kg last.

Lamaen har også været brugt som ”alarmdyr” i fåreflokke. Hvis der er lamaer i flokken, falder antallet af får, der bliver taget af vilde hunde eller ulve drastisk.