Kongeboa

Længde
1 - 4 m
Vægt
30 kg
Antal unger
10 - 65
Drægtighed
100 – 120 dage
Udbredelse
Syd- og Mellemamerika
Levealder
35 år
Føde
Rovdyr. Gnavere og fugle

(Boa  constrictor)

 

Udbredelse

Kongeboaen er udbredt i Syd- og Mellemamerika.

Habitat

Kongeboaer findes i flere habitater fra tropisk regnskov til tørre græsstepper, men foretrækker regnskovens fugtighed og muligheder for at gemme sig.

Levevis

Som ungdyr lever de en stor del af deres liv i træerne, men jo ældre og dermed tungere de bliver, jo mere tid bruger de på jorden. De overtager gerne andre dyrs huler, hvor de kan søge tilflugt fra rovdyr. Boaen er nat- og skumringsaktiv

Social adfærd

Kongeboaer foretrækker at leve alene.  I parringstiden udskiller hunner dog duftstoffer der tiltrækker hanner, og er der flere hanner må de kæmpe om at få lov til at parre sig med hende. Det foregår ved brydekampe, hvor hannerne prøver at klemme den anden mod jorden.

Sanser

Kongeboaer bruger deres syn og lugtesans. De lugter dog med deres tvedelte tunge, der efter at have været ude i luften, føres op til nogle specielle sanseceller i ganen, der så giver besked til hjernen, hvad der var af duftstoffer på tungen. Boaer er derudover god til at opfange vibrationer.

Føde

Kongeboaen ligger på lur efter sit bytte, og forfølger det ikke aktivt. Den lever fortrinsvis af fugle og gnavere.

Trusselsniveau

IUCN har ikke registreret boaen. Men nogle af underarterne er på CITES listerne.

Sjove fakta

Kongeboaen er i familie med verdens tungeste slange – anakondaen.

Kongeboaen udruger æggene inde i bugen, og føder derfor levende unger.

Nogle steder i Sydamerika holder man slangen inde i huset, som rotte- eller mussebekæmpelse.