Koi Karpe

Længde
100 cm
Vægt
14 - 30 kg
Antal unger
100,000 pr kg moderfisk
Udbredelse
Det meste af verden
Levealder
50+ år
Føde
Altæder

(Cyprinus carpio)

Udbredelse
Karpen stammer oprindeligt fra Centraleuropa og Asien. Koi karpen er fremavlet fra karpen som en dekorativ fisk.

Habitat
Koi karpen lever i ferskvandssøer eller langsomt flydende floder. De foretrækker uklart vand, med en temperatur på mellem 20 – 30°C.  Koi karpen kan leve i iltfattigt vand, da den kan søge op til overfladen og gylpe atmosfærisk luft.

Levevis
Karperne er generelt en bundlevende fisk, der roder rundt i flod- eller søbunden efter mad. Dette er et problem der, hvor de er blevet sat ud i naturen, fordi de gør vandet plumret og ødelægger plantevæksten.  

Social adfærd
Koi karper samler sig i stimer på 5 eller flere fisk.

Sanser
Koi karper kar en fremragende smags- og lugtesans, som de bruger sammen med følesansen, når de roder gennem bunden efter føde.

Føde
Som små spiser disse karper dyreplankton, mens de som voksne spiser alt fra orme, krebsdyr, planter og fiskeæg til småfisk. De støvsuger bunden og æder, hvad de finder.

Trusselsniveau
IUCN har vurderet den som ikke truet.

Sjove fakta
Koi karper er blevet forædlet gennem de sidste 1000 år.
Koi karper inddeles i forskellige kategorier, og nogle farvekombinationer er blevet vurderet til over 1 million kroner.