Hvidhåndet Gibbon

Gibbon
Længde
50 - 65 cm
Vægt
4 - 7,5 kg
Antal unger
1
Drægtighed
7 måneder
Udbredelse
Sydøstasien
Levealder
40 - 50 år
Føde
Altæder - dog primært frugt og blade.

(Hylobates lar)

Udbredelse
Den hvidhåndede gibbon lever I tropisk regnskov i Sydøstasien. Kina, Myanmar, Thailand, Malaysia og Indonesien. De deles op i 6 underarter afhængigt af, hvor de lever.

Habitat
Gibbonaber lever højt oppe i regnskovens tag. De kommer meget sjældent ned på jorden, men ses ind imellem i lidt lavere niveau, hvis der er spændende fødekilde der.

Levevis
Man har altid ment at gibbonaber dannede par for hele livet, men nyere forskning tyder på at der ind i mellem dannes nye par eller mindre grupper. Normalt består en gruppe dog af et par med deres unger. Parret yngler hele året, og får typisk en unge hvert 2. eller 3. år. Drægtigheden varer 7 måneder, og ungen vænnes fra, når den er ca. 1,5 år. Ungerne fuldt udvoksede i 6-årsalderen, men bliver ofte i familien, indtil de bliver kønsmodne i 9-årsalderen (hannerne bliver dog kønsmoden lidt tidligere).

Gibbonaber bliver 25-30 år gamle i naturen, men kan blive 50 år i fangenskab.

De findes i 2 farvevariationer, den lysebrune og den sorte. Farven er ikke bundet til, hvilket køn den er, men er bestemt af generne fra forældrene. Den sorte farve dominerer over den brune.

De er fantastisk akrobatiske og kan med deres lange arme svinge sig fra gren til gren, men er også i stand til at gå oprejste på bagbenene. Når de er i fart, kan der være 9 meter mellem, den gren de slipper, og den næste gren de tager fat i. 

Social adfærd
Gibbonaber er territoriale, og de starter morgenen med at ”synge”. Det markerer deres område, så andre gibbonaber ikke kommer for tæt på. En familie har brug for meget plads, da forskellige fødekilder blomstrer og sætter frugter på forskellige tider, og gibbonaberne derfor må flytter fra sted til sted indenfor deres territorium. Territorierne varierer i størrelse afhængig af fødemængden, men er typisk på ca. 1 km3. Deres sang er oftest en duet mellem hannen og hunnen, der også er med til at styrke deres bånd.

Sanser
Gibbonaber har et udmærket syn, der gør dem i stand til at bedømme afstande nøjagtigt. Selv om de mangler en hale til at holde balance med, har den en god balancesans.

Føde
Gibbonaber er altædere, men de spiser mest frugt, blomster og blade. De går dog ikke af vejen for at spise insekter eller et enkelt fugleæg, hvis de kan finde dem.

Trusselsniveau
IUCN har hvidhåndet gibbon på listen som truet. Dette skyldes mest skovhugst, og at deres leveområder derved forsvinder. En del voksne dyr bliver også skudt under jagt på dem.

Sjove fakta
Dens latinske navn Hylobates betyder: ”Den der bor i træer”.
Gibbonaber deler deres mad med hinanden.
De drikker ved at slikke deres pels efter en regnskylle.

 

1