Hulepindsvin

Længde
70 - 100 cm
Vægt
15 - 25 kg
Antal unger
1 - 4
Drægtighed
112 dage
Udbredelse
Italien, Nordafrika og Syd for Sahara
Levealder
25 år
Føde
Planteæder, Bark, rødder og knolde
(Hystrix cristata)

 

Udbredelse

Hulepindsvinet stammer fra Afrika, og er i dag udbredt i det nordlige Afrika og syd for Sahara. Den findes i dag også vildtlevende i Italien og på Sicilien. Fossile fund tyder på at den ikke er indført til Italien, men har været der de sidste 100.000 år

Habitat

Hulepindsvinet findes både i skove og på græsstepper (savannen).

Levevis

Hulepindsvinet graver eller finder huler, hvor de bruger dagen på at hvile. Der er nataktive og bruger meget tid på at finde føde. De søger føde på jorden, kravler sjældent i træer, men de er gode svømmere. Hulepindsvin er i stand til at rejse deres pigge, og bliver de forstyrret, stamper de i jorden og rasler med deres pigge. Hvis denne trussel ikke er nok, angriber de, og vil forsøge at stikke med deres pigge. Der findes eksempler på, at de har dræbt løver, leoparder, hyæner og endda mennesker. 

Social adfærd

Hulepindsvin er sociale dyr, der danner par for livet og lever i små grupper. De passer deres unger længe - så en gruppe består ofte af et par med deres unger på forskellig alder. Ungerne fødes i et fødekammer i hulen, der er foret med græs, og ungerne er først fuldvoksne som 2-årige

Sanser

Da hulepindsvinene er nataktive, har de ikke brug for godt syn, men har derimod en god hørelse, lugte- og følesans.  

Føde

Hulepindsvinet er hovedsagelig planteæder, der spiser bark, rødder, knolde og nedfaldsfrugt. Den går dog ikke af vejen for insekter, små hvirveldyr eller ådsler. Den gnaver også tit knogler for at dække sig behov for kalk. Hulepindsvinet tilbagelægger store afstande under fødesøgningen – nogle gange helt op til 15 km på en nat, og foretrækker at søge føde alene.

Trusselsniveau

Hulepindsvinet er på IUCNs liste som Ikke truet – selvom den nogle steder jages for dens kød eller dens pigge..

Sjove fakta

Hulepindsvins vane med at gnave i knogler gør, at de ofte samler dem i deres huler. Da de samler både nye og gamle knogler, kan arkæologer nogle gange finde spændende fossiler i deres huler.

Nogle af hulepindsvinets pigge kan blive næsten 50 cm lange.

Hulepindsvin er en af verden største gnavere, kun overgået af flodsvinet og bæveren.