Hængebugsvin

Længde
75 - 100 cm
Vægt
45 - 100 kg
Antal unger
3 - 10
Drægtighed
115 dage
Udbredelse
Stammer fra Sydøstasien, men er global udbredt.
Levealder
15 - 20 år
Føde
Altæder, dog primært rødder, frugt og græsser.

(Sus scrofa domesticus)

Udbredelse

Hængebugsvinet stammer fra Vietnam, Laos og Thailand, og er oprindeligt et junglesvin. Hængebugsvin er med tiden blevet krydset med mange andre svineracer, og findes i dag over det meste af verden.

Habitat

Skov og krat i bjergene mellem Vietnam og Thailand.

Levevis

Hængebugsvin lever i mindre grupper, der bruger det meste af dagen på at rode i underskoven efter føde. De er tilpasset til at spise store mængder føde med så ringe energiindhold, at andre svin ikke kan leve af det. Grise er generelt meget renlige, men tager mudderbade for at nedkøle sig og holde parasitter væk.

 

Social adfærd

Grise er ligeså intelligente som hunde, og har et indviklet socialt ”sprog” indbyrdes. De lever i grupper af søer (hunner) med deres afkom. Det er søerne, der bestemmer i gruppen.  Ornerne (hannerne) er ikke en fast del af gruppen, men finder ofte sammen med andre orner og danner ungkarlegrupper.

Sanser

Svin har en fremragende lugtesans, som de bruger til at finde føde men også til at genkende hinanden. De stoler mere på deres lugtesans end på deres syn. Deres hørelse er ligeledes god, og lyde bruges i udpræget grad til at kommunikere med indbyrdes.

Føde

Hængebugsvin er altædere, men de spiser mest rødder, knolde, græsser og frugter. De går dog ikke af vejen for at spise insekter, fugleæg eller ådsler. Deres største problem i fangenskab er overvægt. Da fodret i fangenskab er alt for næringsholdigt, bliver de ofte alt for fede.

Trusselsniveau

Hængebugsvin er ikke på listen over truede dyr, men Vietnam og Thailand er begyndt at støtte bønder, der holder de oprindelige hængebugsvin.

Sjove fakta

Svineskind mangler hår, hvilket gør at de nemt bliver solskoldet. Derfor tager de mudderbade for at beskytte sig.

Sparegrisen som vi kender den, stammer sandsynligvis fra Kina (2300 år f.Kr.) og er en figur af et hængebugsvin.