Europæisk los

Længde
70 - 130 cm
Vægt
10 - 36 kg
Antal unger
1 - 4
Drægtighed
70 dage
Udbredelse
Europa og Asien
Levealder
20 - 25 år
Føde
Rovdyr. Spiser kun kød.
(Lynx lynx)

Udbredelse
Lossen lever i nordisk nåleskov i Europa og Asien. Der findes 5 underarter af Lynx lynx.

Habitat
Lossens udbredelsesområde er så stort (dækker 46 lande), at habitatet varierer lidt, men alle steder foretrækker den skov.

Levevis
Den europæiske los er den største af losserne, men har i lighed med andre losser den korte hale og de karakteristiske øreduske. Med dens lange bagben er den tilpasset til at springe, så den jager relativt stort bytte som fx rådyr, så den ligger på lur efter. 

Social adfærd
Som de fleste andre katte, er lossen solitær (lever alene), hvor hannerne har store territorier (100 – 300 km3), der overlapper flere hunners. De markerer deres territorier med urin og afføring. Yngletider er i februar til april, og hunnen får typisk 1-4 unger ca. 70 dage efter parring.  Ungerne fravænnes, når de er ca. 4 måneder og er klar til at forlade moderen, når de er 10 måneder gamle. Lossen er mest aktiv tidlig morgen og i skumringen. Lossen klatrer og svømmer udmærket, men bruger mest tid på at hvile i tæt buskads eller højt græs. 

Sanser
Lossen har et super syn og en god hørelse, som den bruger under jagt. Lugtesansen bruges hyppigt i forbindelse med duftmarkeringer, der kan fortælle lossen, hvis den er kommet ind på en anden los´ territorium

Føde
Lossen er et rovdyr, og den foretrækker mindre drøvtyggere som bytte fx rådyr eller moskushjorte. Den tager dog også harer, gnavere og fugle, hvis muligheden byder sig.

Trusselsniveau
IUCN har lossen på listen som Ikke truet. Dette skyldes, at jagt på den er ulovligt i det meste af dens udbredelsesområde. Pelsjagt var ved at udrydde den flere steder omkring år 1900, men i dag klarer den sig fint.

Sjove fakta
Lossen kan, når den går i sne sprede tæerne, så de virker som snesko.
Dens syn er så godt, at den kan se en mus på 75 meters afstand.