Dhole (Asiatisk vildhund)

Længde
100 cm
Vægt
10 - 20 kg
Antal unger
4 - 12
Drægtighed
60 - 63 dage
Udbredelse
Sydøstasien
Levealder
16 år
Føde
Kødæder - og lidt frugt
(Cuon alpinus)

Udbredelse
Dholen er hjemmehørende i Sydøstasien. Tidligere også almindelig i Rusland, Mongoliet og Kina, men er gået stærkt tilbage i disse områder.

Habitat
Man kan finde dholen i mange forskellige habitater. Tropisk regnskov, græssteppe, tempereret skov og Bjergområder.

Levevis
Dholen hører til hundefamilien, men har deres egen gren på stamtræet. De har bl.a. to tænder mindre, men flere dievorter end resten af hundefamilien. Dholen er utrolig atletisk, løber hurtigt, svømmer godt og kan springe forbavsende højt. Dholen kommunikerer med andre dholes med fjøjtelyde, og kaldes derfor også den fløjtende hund. Dholen hverken hyler eller gør. Dholes lever i flokke og jager klovdyr, der flere gange deres egen størrelse, og er det eneste dyr selv tigre gerne undgår.

Social adfærd
Dholes er supersociale og deres flokopbygning minder lidt om de afrikanske vildhundes. De lever i klaner på typisk 5 - 12 dyr, men større klaner er set (op til 40 individer). Der findes et hierarki, men det er ikke så tydeligt som fx ved ulve, og flere hunner kan få unger samtidig. Hele flokken jager sammen, og kan forfølge byttet over længere distancer ved at skiftes til at forfølge. De sluger store lunser kød, som bringes tilbage til hunner med unger, hvor det gylpes op til dem. Er ungerne store nok til at være med på jagt, får de ofte lov til at spise først. Alle dholes i klanen deltager i opfostringen af unger og er meget tolerante over for dem.

Sanser
Dholes bruger primært deres synssans, og jager derfor sjældent om natten, med mindre det er fuldmåne.

Føde
Dholes jager byttedyr på mellem 30 og 175 kg, meget afhængig af klanstørrelse og hvilket habitat de er i, men jager alt fra harer til vandbøfler. Dholes spiser også gerne frugt og grønt, hvilket andre i hundefamilien sjældent gør.

Trusselsniveau
IUCN har dholen på listen som truet. Dette skyldes at områderne som dholen lever i ryddes til landbrug, og de naturlige byttedyr forsvinder. De dholes, vi har i Glad Zoo, er med i det europæiske avlsprogram under EAZA.

Sjove fakta
Dholes har ry for at være så aggressive at selv tigre undgår dem – men de angriber aldrig mennesker. Dholes er så tossede med hvalpe, at de finder sig i, at hvalpene gnaver dem i benene, hvis de ikke har andet at tygge i.