Blågul Ara

Længde
80 - 90 cm
Vægt
09 - 1,8 kg
Antal unger
2 - 3
Rugetid
24 - 28 dage
Udbredelse
Sydamerika og Panama
Levealder
50 år
Føde
Planteæder

(Ara ararauna)

Udbredelse
Denne ara er udbredt Sydamerika, men findes også Panama

Habitat
Araerne foretrækker tropisk regnskov, men træffes også i subtropisk skov og på savanne. Den holder til i våde eller sumpede områder.

Levevis
Araer bruger det meste af dagen på at finde føde, men bruger også en del tid på at ordne fjerdragten. Voksne araer er generelt ret aggressive, og har et utrolig kraftigt bid. På trods af deres størrelse og bid, bliver de jagtet af harpyørne og høgeørne, og mennesker samler deres unger ind som kæledyr.

Social adfærd.
Araen danner par for livet, og yngler højt oppe i regnskoven. Som regel i et udgået palmetræ. Både hannen og hunnen passer ungerne. Udenfor yngletiden samler araerne sig i flokke, hvor parrene dog altid holder sig tæt ved hinanden.

Sanser
Araer har et rigtig godt syn og en god hørelse. De er meget vagtsomme og ved den mindste trussel flyver de straks larmende til vejrs.

Føde
Araer er planteædere og spiser frø, nektar, bladstængler og nødder. Palmenødder udgør en stor del af den føde. Med jævne mellemrum spiser de også mudder fra flodbrinkerne eller jord fra specielle klipper, som man mener, er med til at modvirke giftstoffer fra de umodne nødder de spiser.

Trusselsniveau
IUCN har vurderet den som ikke truet.

Sjove fakta
Araer har et utroligt komplekst ”sprog”, bestående af positurer og lyde.
De er gode til at efterligne lyde og lære at ”tale”.